Ayurveda təbabətinə görə yağlarlarla müalicənin əsas prinsipi xəstəliyin qarşısının almaq, orqanizmin xəstəliyə qarşı müqavimətini və dözümlülüyünü artırmaq istiqamətinə əsaslanıb. Eyni zamanda müasir sağlam hayat prinsiplərinin vacibliyini üstün tutan dövrdə araşdırmaçıların apardıqları kliniki çalışmalar nəticəsində, yağların tərkib hissələrinin, onların təsirlərinin və bir sıra xəstəliklərin müalicəsində yüksək effektlərinin aşkarlanması, sözü gedən yağların həmin xəstəliklərin nəinki profilaktikası, eyni zamanda kompleks müalicəsində vacib olduğunu əsaslandırıb.